Asset Publisher Asset Publisher

Turystyka i wypoczynek

Na terenie Nadleśnictwa Czarnobór znajduje się wiele interesujących, zabytkowych obiektów, a także kilka ścieżek turystycznych. Zwiedzanie tych obiektów przybliży pracę leśników oraz historię naszego terenu, a także pozwoli wyciszyć się i odpocząć od miejskiego zgiełku.

Obszar Nadleśnictwa Czarnobór przecina kilka szlaków turystycznych. Wszystkie są odpowiednio oznaczone w terenie i prowadzą do najciekawszych miejsc. Przygotowano też miejsca postoju pojazdów, które opatrzono tablicami edukacyjnymi tak, by przebywający na terenie nadleśnictwa turysta mógł się zapoznać z walorami przyrodniczymi tych terenów.