Wirtualne wycieczki i prezentacje

Na terenie Nadleśnictwa Czarnobór znajduje się wiele interesujących, zabytkowych obiektów, a także kilka ścieżek turystycznych. Zwiedzanie tych obiektów przybliży pracę leśników oraz historię naszego terenu, a także pozwoli wyciszyć się i odpocząć od miejskiego zgiełku.

Regulamin

Zbiór regulaminów szlaków i obiektów turystycznych, miejsc biwakowania, miejsc postoju pojazdów zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Czarnobór

Program "Zanocuj w lesie"

Nadleśnictwo Czarnobór przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal.