Regulamin

Nadleśnictwo Czarnobór udostępnia do wglądu i stosowania Zarządzenie nr 2 Nadleśniczego Nadleśnictwa Czarnobór z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie bezpieczeństwa dla zdrowia i życia osób przebywających na powierzchniach leśnych, w miejscach edukacji przyrodniczo-leśnej, rekreacji, turystyki i innych form korzystania z lasu, w którym znajdują się regulaminy szlaków i obiektów turystycznych, miejsc biwakowania, miejsc postoju pojazdów. W załącznikach zarządzenia znajduje się również wykaz miejsc turystycznych oraz lista potencjalnych zagrożeń.

Na terenie Nadleśnictwa Czarnobór wyznaczone się trzy stałe miejsca do rozpalania ognia:

  1. „Romanówka”
  2. Wiata w Krągach
  3. Szałas Sztajnford

Dodatkowo Nadleśnictwo udostępnia do wglądu Zarządzenie nr 12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Czarnobór z dnia 06 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu, zasad oraz cennika za korzystanie z obiektów turystycznych i edukacyjnych Nadleśnictwa Czarnobór, w którym znajdują się zasady wynajęcia obiektów turystycznych przez osoby prywatne.

Mapa zagospodarowania turystycznego znajduje się na stronie Banku Danych o Lasach pod adresem: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy .