Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż drewna

Plan sprzedaży drewna opracowywany jest corocznie na podstawie planu pozyskania drewna.

Plan sprzedaży drewna opracowywany jest corocznie na podstawie planu pozyskania drewna.

Nadleśnictwo Czarnobór prowadzi sprzedaż drewna w oparciu o Zarządzenie Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2020-2021.

Sprzedaż detaliczna odbywa się w leśnictwach codziennie w godzinach 7:00-11:00 (leśnictwo Turowo do 13:00).

Wywozu zakupionego drewna, po wcześniejszym uzgodnieniu z leśniczym, można dokonać  codziennie w godzinach 7:00-15:00.

Istnieje również możliwość pozyskania i zakupu drewna staraniem nabywcy.

CENNIK