Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Czarnobór przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 55 lat, a przeciętna zasobność wynosi 233 m sześciennych/ha.

Hodowla lasu

Podstawowym celem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących poprzez ich odnawianie oraz tworzenie nowych poprzez zalesianie nieużytków czy gruntów rolnych. Działania te są wykonywane z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Ochrona lasu

Ochrona lasu jest jedną z ważniejszych dziedzin gospodarki leśnej. Działania leśników w ramach ochrony lasu powodują zachowanie ciągłości i trwałości lasów oraz zwiększają ich odporność na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Pozyskanie drewna w Nadleśnictwie Czarnobór prowadzone jest w oparciu o Plan Urządzenia Lasu sporządzony na lata 2015 – 2024. Średnioroczne pozyskanie drewna wynosi ok. 86 tyś. metrów sześciennych.

Urządzanie lasu

Plan urządzenia lasu jest to szczegółowy leśny plan gospodarczy – podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa.