Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu

Podstawowym celem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących poprzez ich odnawianie oraz tworzenie nowych poprzez zalesianie nieużytków czy gruntów rolnych. Działania te są wykonywane z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

W Nadleśnictwie Czarnobór w roku 2019 wykonano odnowienia na powierzchni 209,28 ha, na bieżący rok zaplanowano natomiast odnowienia na powierzchni 184,28 ha. Plan 10-lecia zakłada wykonanie 1552,68 ha zalesień i odnowień na powierzchniach otwartych i pod osłoną. Składy upraw przyjmowane podczas sadzenia są zgodne z zasadami hodowli lasu. Ze względu na to, iż ponad 70 % powierzchni nadleśnictwa znajduje się na siedliskach borowych, głównym gatunkiem sadzonym na uprawach jest sosna zwyczajna i w następnej kolejności: buk zwyczajny, brzoza brodawkowata, dąb bezszypułkowy, dąb szypułkowy. Na uprawy oraz remizy wprowadza się także bardzo pożądane gatunki biocenotyczne, które zwiększają różnorodność biologiczną. Takimi gatunkami są: grab pospolity, grusza, śliwa, lipa i jarząb pospolity.

Rozmiar pielęgnowania upraw i młodników w roku 2019 wyniósł :

 • pielęgnowanie gleby: 268,94 ha,
 • czyszczenia wczesne: 104,55 ha,
 • czyszczenia późne: 227,78 ha

W roku 2020 zaplanowano pielęgnację upraw na łącznej powierzchni 727,57 ha, w tym:

 • pielęgnowanie gleby: 399,18 ha,
 • czyszczenia wczesne: 87,93 ha,
 • czyszczenia późne: 238,06 ha,
 • wprowadzanie podszytów: 2,40 ha.

Nasiennictwo i selekcja

W ramach gospodarki nasiennej i selekcyjnej w Nadleśnictwie Czarnobór uznanych jest:

 • 135,12 ha gospodarczych drzewostanów nasiennych w tym 125,75 ha sosnowych, 7,31 ha bukowych oraz 2,06 ha daglezjowych,
 • 10 drzew matecznych w tym 8 modrzewi oraz 2 daglezje,
 • 50,24 ha upraw pochodnych sosnowy, 11,15 ha upraw pochodnych bukowy, a także uprawa pochodna lipowa o powierzchni 8,11 ha,
 • 2,52 ha uprawy zachowawczej sosnowej.