Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Czarnobór przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 55 lat, a przeciętna zasobność wynosi 233 m sześciennych/ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 73,84% – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku,
 • 25,26% – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych,
 • 0,90% – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny.

Udział gatunków lasotwórczych

 • 77,56% – sosna,
 • 9,83% – brzoza,
 • 6,00% – buk,
 • 2,32% – dąb,
 • 2,07% – olcha,
 • 1,57% – świerk,
 • 0,65% – pozostałe.

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 21,48% – I klasa,
 • 11,35% – II klasa,
 • 23,08% – III klasa,
 • 21,25% – IV klasa,
 • 9,21% – V klasa,
 • 9,46% – VI klasa i starsze,
 • 4,17% – grunty leśne niezalesione.