Wydawca treści Wydawca treści

Turystyka i wypoczynek

Na terenie Nadleśnictwa Czarnobór znajduje się wiele interesujących, zabytkowych obiektów, a także kilka ścieżek turystycznych. Zwiedzanie tych obiektów przybliży pracę leśników oraz historię naszego terenu, a także pozwoli wyciszyć się i odpocząć od miejskiego zgiełku.

Obszar Nadleśnictwa Czarnobór przecina kilka szlaków turystycznych. Wszystkie są odpowiednio oznaczone w terenie i prowadzą do najciekawszych miejsc. Przygotowano też miejsca postoju pojazdów, które opatrzono tablicami edukacyjnymi tak, by przebywający na terenie nadleśnictwa turysta mógł się zapoznać z walorami przyrodniczymi tych terenów. 

 
Ścieżka rowerowa "Szlak Testamentu Papieskiego" - 3,5 km 
Ścieżka wiedzie od kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku do siedziby Nadleśnictwa Czarnobór. Przemierzając ten szlak można wśród pięknej przyrody, w bukowym lesie, zatrzymać się na chwilę przy tablicach, na których umieszczono cytaty z testamentu Jana Pawła II. Wzdłuż całej trasy napotkać można skromne leśne kapliczki. 
 
Szlak rowerowy "Zaczarowane pejzaże" - 51,7 km 
Trasa: Szczecinek - Świątki - Sitno - Dziki - Turowo - Wilcze Laski - Kruszka - Lotyń - Drzewice - Wojnowo - Dębowo - Drawień - Żółtnica - Buczek - Czarnobór - Szczecinek. 
Szlak oznakowany jest kolorem żółtym i biegnie poprzez Krainę Trzech Dolin, obszar lekko pofalowanej moreny dennej, aż po pradolinę rzeki Gwdy. Dalej prowadzi klonowo-jaworowymi, lipowymi i jesionowymi alejami, pośród zagubionych w mozaice łąk i pól, wiosek i samotnych osad. Kolejne etapy podróży wytyczają, przydrożne krzyże i kapliczki, neogotyckie i ryglowe kościoły, oraz ukryte w polodowcowym pejzażu szachulcowe zabudowania. 
 
Szlak rowerowy "Nizica" - 42,2 km 
Trasa: Szczecinek - Świątki - Jelenino - Przyjezierze - Jeleń - Ciemino - Łączno - Kądzielnia - Kucharawo - Mosina - Dębowo - Trzesieka - Szczecinek 
Trasa jest oznakowana kolorem czarnym. Nazwa szlaku pochodzi od rzeki Nizicy będącej prawobrzeżnym dopływem Gwdy. Nizica przepływa przez cztery jeziora: Mały Radacz, Radacz, Trzesiecko i Wielimie, dlatego wykorzystywana jest przede wszystkim do uprawiania kajakarstwa i wędkarstwa. Przemierzając ten szlak można nacieszyć się widokiem wiekowych, często uznanych za pomniki przyrody drzew, zadumać na chwilę przy kilku zabytkowych kościołach i podziwiać kunszt budowniczych, którzy wznieśli umocnienia Wału Pomorskiego. Szlak rowerowy biegnący wzdłuż brzegu Nizicy wiedzie również obrzeżem dwóch rezerwatów przyrody: "Dęby Wilczkowskie" i "Bagno Ciemino".