Lista aktualności Lista aktualności

Położenie

Nadleśnictwo Czarnobór jest jednym z 30 nadleśnictw funkcjonujących w strukturach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku

Grunty zarządzane przez Nadleśnictwo Czarnobór położone są w trzech województwach:

  • zachodniopomorskim, obejmując tereny powiatu szczecineckiego, gminy: Szczecinek, Miasto Szczecinek, Miasto i Gminę Borne Sulinowo,
  • pomorskim, obejmując teren powiatu człuchowskiego, Miasto Czarne,
  • wielkopolskim, obejmując teren powiatu złotowskiego, gminę Okonek.

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa wynosi 320,23 km2.

Zgodnie z obowiązującym podziałem kraju na krainy przyrodniczo-leśne, Nadleśnictwo Czarnobór leży w dwóch krainach: Krainie Bałtyckiej, w mezoregionie Pojezierza Drawskiego oraz Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej, w mezoregionach: Borów Tucholskich, Równiny Wałeckiej i Pojezierza Krajeńskiego.

Teren Nadleśnictwa jest zróżnicowany, ukształtowany wskutek działania lodowców. Najistotniejszą rolę odegrała tu działalność lądolodu skandynawskiego i jego wód roztopowych w okresie stadiału pomorskiego, zlodowacenia bałtyckiego. Równiny, pagórki a nawet wzgórza przeplatają się ze sobą, tworząc mozaikę krajobrazów urozmaiconych jeziorami rynnowymi o czystej wodzie. Rzeźbę terenu wzbogacają płynące dolinami i jarami rzeki i strumienie. Dominują równiny sandrowe, z rozległymi zagłębieniami wytopiskowymi, których dna zajęte są obecnie przez bagna, podmokłe łąki i jeziora. Wyróżniającym elementem równin sandrowych są strefy ostańców wysoczyznowych. Taki charakter ma Czarcia Góra. Równiny sandrowe dzieli od północy ku południu rynna z rzeką Płytnicą. Część północną Nadleśnictwa tworzy rozczłonkowany garb morenowy.

Lasy Nadleśnictwa ze swoją florą i fauną, licznymi jeziorami, rzeką Gwdą, Płytnicą i Czernicą stanowią o ich atrakcyjności przyrodniczej. Na przeważającym obszarze panują drzewostany sosnowe, które odzwierciedlają specyfikę prowadzenia gospodarki leśnej w Polsce. Jednak część terenów to fragmenty żyźniejszych i bogatszych florystycznie siedlisk, z bukiem i dębem. Nadleśnictwo Czarnobór może pokazać społeczeństwu wszystkie elementy prowadzenia gospodarki leśnej. Różnorodność ekosystemów oraz dostępność kompleksów leśnych – szczególnie wokół miast Szczecinek, Borne Sulinowo i Czarne – stanowi o dużej atrakcyjności dla społeczności lokalnej i turystów.