Lista aktualności Lista aktualności

Organizacja Nadleśnictwa

Schemat organizacyjny Nadleśnictwa Czarnobór

Strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania, ogólne zadania, zakresy działania komórek organizacyjnych i kompetencji pracowników nadleśnictwa określa Regulamin organizacyjny Nadleśnictwa Czarnobór w Szczecinku.

Strukturę organizacyjną nadleśnictwa stanowią:

1) biuro nadleśnictwa, składające się z:
a) działów,
b) samodzielnych stanowisk pracy;
2) leśnictwa.
 

 

Nadleśnictwo Czarnobór jest nadleśnictwem jednoobrębowym – obręb Czarnobór, podzielonym na 10 leśnictw.

Numer

Nazwa leśnictwa

Powierzchnia [ha]

1.

Czernica

2 221,00

2.

Czarnolas

1 692,09

3.

Turowo

1 721,76

4.

Ciemino

1 263,72

5.

Jeleń

1 647,62

6.

Krągi

2 145,94

7.

Płytnica

1 489,90

8.

Kniewo

1 919,51

9.

Wilcze Doły

1 585,70

10.

Wrzosiec

2 055,68

Razem Nadleśnictwo

17 742,92

 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące organizacji jednostki znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Czarnobór, w zakładce Prawo i Organizacja, pod adresem:

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_czarnobor/organizacja