Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Pozyskanie drewna w Nadleśnictwie Czarnobór prowadzone jest w oparciu o Plan Urządzenia Lasu sporządzony na lata 2015 – 2024. Średnioroczne pozyskanie drewna wynosi ok. 86 tyś. metrów sześciennych.

Z cięć rębnych, których podstawowym zadaniem jest odtworzenie i przebudowa drzewostanów, pochodzi 54% masy, natomiast z cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) 46%, a efektem tych cięć jest drzewostan o możliwie najlepszej jakości charakteryzujący
się różnorodnością biologiczną.

Głównym gatunkiem pozyskiwanym w Nadleśnictwie Czarnobór jest sosna. Pozostałymi gatunkami pozyskanymi są między innymi: brzoza brodawkowata, buk pospolity, świerk pospolity, osika.

Etat cięć w każdym roku jest niższy niż przyrost drewna, dlatego obserwuje się wzrost zapasu drewna „na pniu".

Użytkowanie lasu to nie tylko pozyskanie drewna. Bogactwem lasu możemy cieszyć się podczas zbioru grzybów oraz różnych owoców leśnych, takich jak jagody, maliny czy jeżyny.

Niektóre nasze leśnictwa powstałe na dawnym poligonie charakteryzują się rozległymi połaciami wrzosowisk. Podczas kwitnienia krzewinek pszczelarze mogą wystawiać pasieki i produkować wrzosowy miód o silnym aromacie i wyrazistym smaku.

Ponadto przed Świętami Bożego Narodzenia w naszym Nadleśnictwie można zaopatrzyć się w choinki świerkowe lub sosnowe.

Zapraszamy do korzystania z darów lasu.