Wydawca treści Wydawca treści

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Trzy obszary chronionego krajobrazu są w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Czarnobór

 „DOLINA RZEKI PŁYTNICY"

Obszar obejmuje 1300,05 ha gruntów Nadleśnictwa Czarnobór,utworzono go na mocy:

– uchwały Nr XXI/136/2004 Rady Gminy Szczecinek z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu ,,Dolina rzeki Płytnicy",

– uchwały Nr XVII/194/2004 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu ,,Dolina rzeki Płytnicy".

Obszar położony jest na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiecie szczecineckim, gminie Borne Sulinowo oraz gminie Szczecinek, obejmuje dolinę rzeki Płytnicy wraz z 3 rynnowymi jeziorami: Przełęg (69,30 ha), Kniewo (53,50 ha) i Rymierowo (97,04 ha). Głównym celem utworzonego obszaru jest ochrona zróżnicowanego, mozaikowatego, bogatego przyrodniczo krajobrazu.

  

 „POJEZIERZE DRAWSKIE"

Obejmuje ono 1245,64 ha gruntów Nadleśnictwa Czarnobór. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym w stosunku do tego obszaru jest Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie Nr X/46/75 z 17 listopada 1975 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej w Koszalinie Nr 9 poz. 49), ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 66, poz. 1804 ze zmianami). Położony jest na terenie gmin: Drawsko Pomorskie, Ostrowice, Złocieniec, Brzeźno, Szczecinek i Wierzchowo, o łącznej powierzchni ok. 68 450 ha.

  

 „POJEZIERZE WAŁECKIE I DOLINA RZEKI GWDY"

Obszar obejmuje powierzchnie 165,16 ha gruntów Nadleśnictwa Czarnobór.Obszar ten utworzono Uchwałą Nr IX/56/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pile z dnia 31 maja 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 11/89 poz. 95). Obecnie obowiązującym dla tego obszaru w województwie wielkopolskim aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 5/98 Wojewody Pilskiego z dnia 15 maja 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 13/98 poz. 83), natomiast w województwie zachodniopomorskim jest Uchwała Nr XXXII/375/9 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 66, poz. 1804 ze zmianami).