Wydawca treści Wydawca treści

Drzewostany referencyjne

W celu zintensyfikowania ochrony zasobów zamierającego i martwego drewna oraz organizmów z nim związanych na terenie Nadleśnictwa Czarnobór wyznaczono sieć ostoi różnorodności biologicznej

Poniżej znajduje się wykaz ostoi różnorodności biologicznej w rozbiciu na poszczególne kategorie