Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

Plan sprzedaży drewna opracowywany jest corocznie na podstawie planu pozyskania drewna.

Nadleśnictwo Czarnobór prowadzi sprzedaż drewna w oparciu o Zarządzenie Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2020-2021.

W roku 2020 Nadleśnictwo oferuje do sprzedaży przedsiębiorcom 90 390 m3 drewna.

Dodatkowo Nadleśnictwo Czarnobór prowadzi sprzedaż detaliczną, która odbywa się w leśnictwach we wtorki i czwartki w godzinach 7:00-11:00. 

Wywozu zakupionego drewna, po wcześniejszym uzgodnieniu z leśniczym, można dokonać w środy i piątki w godzinach 7:00-15:00.

Istnieje również możliwość pozyskania i zakupu drewna staraniem nabywcy.

CENNIK