Wydawca treści Wydawca treści

POMNIKI PRZYRODY

Na gruntach Nadleśnictwa Czarnobór znajduje się 12 obiektów uznanych za pomniki przyrody (w sumie 58 drzew), w tym: 8 pojedynczych okazów drzew i 4 grupy drzew

Drzewa pomnikowe:

·       Dąb szypułkowy              –         45 szt.,

·       Buk zwyczajny                 –         9 szt.,

·       Jesion wyniosły               –            2 szt.,

·       Lipa drobnolistna             –            1 szt.,

·       Modrzew europejski        –            1 szt.