Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Ochrona lasu jest jedną z ważniejszych dziedzin gospodarki leśnej. Działania leśników w ramach ochrony lasu powodują zachowanie ciągłości i trwałości lasów oraz zwiększają ich odporność na czynniki szkodotwórcze.

30 lipca 2017 roku na terenie leśnictw: Jeleń, Krągi, Płytnica i Turowo wystąpiła klęska żywiołowa od silnego huraganowego wiatru. Uszkodzone zostały  drzewostany o powierzchni około 600 ha i łącznej masie około 20 000 m3 drewna. Obecnie jesteśmy w trakcie odnawianie zniszczonego lasu.

W warunkach Nadleśnictwa Czarnobór na terenie leśnictwa Czernica pojawiają się istotne szkody w drzewostanach sosnowych od szkodników pierwotnych jakim jest brudnica mniszka. Masowe pojawienie się tych owadów żerujących na aparacie asymilacyjnym powoduje duże szkody w drzewostanach sosnowych. Powszechnie stosowanymi metodami pozwalającymi przewidzieć występowanie szkodników pierwotnych są m.in. liczenie samic szkodnika poprzez przejście leśniczego przez zagrożone drzewostany w okresie rujki motyli,  liczenie gąsienic wędrujących po okresie zimy w korony drzew. Jedyną skuteczną formą ograniczającą liczebność szkodników pierwotnych są lotnicze opryski substancjami chemicznymi lub biologicznymi. W roku 2019 na terenie leśnictwa Czernica wykonano biologiczne zabiegi agrolotnicze ograniczające występowanie brudnicy mniszki na powierzchni 308 ha.

Szczególnym zagrożeniem dla lasów Nadleśnictwa Czarnobór są choroby grzybowe nękające drzewostany posadzone na gruntach porolnych. Dotyczy to zwłaszcza korzeniowca wieloletniego powodującego kępowe zamieranie drzewostanów sosnowych.

Umiejętnie prowadzona hodowla lasu w połączeniu z zagospodarowaniem łowieckim i kosztowną ochroną lasu zapobiega szkodom powodowanym przez zwierzynę leśną, której na naszym terenie nie brakuje. Uważny przyrodnik z pewnością napotka u nas chmarę jeleni, watahę dzików, czy rudel saren. Najistotniejsze szkody w uprawach i młodnikach na terenie Nadleśnictwa to zgryzanie i spałowanie powodowane przez sarny i jelenie.

Działania mające na celu ograniczenie szkód od zwierzyny polegają głównie  na: grodzeniu siatką upraw, rysakowaniu, zakładaniu osłonek spiralnych, zabezpieczaniu chemicznym, wykładaniu drzew zgryzowych, zabezpieczaniu mechanicznym siateczką cebulanka
oraz zakładaniu tzw. bandaży, jako ochrona buków przed spałowaniem.

Najskuteczniejszą formą ochrony upraw są grodzenia, w 2019 roku tym sposobem zabezpieczono 72,34 ha. Inną często stosowaną metodą jest zabezpieczanie chemiczne i mechaniczne przed zgryzaniem, w 2019 roku zabezpieczono ponad 207 ha.

W celu zmniejszenia szkód wykłada się również drzewa zgryzowe – w 2019 roku na powierzchni około 846 ha.

Stosowanie różnorodnych form ochrony oraz właściwe gospodarowanie łowiskiem jest skuteczną metodą ograniczania szkód powodowanych przez zwierzynę.