Asset Publisher Asset Publisher

Zorientuj się na las

W dniu 01.06.2021 nastąpi oficjalne otwarcie Zielonego Punktu Kontrolnego!

W związku z tym ważnym wydarzeniem mamy dla Was niespodziankę!

 

Każdy zainteresowany wzięciem czynnego udziału w wydarzeniu,  godzinach 9:00 - 12:00 w biurze zawodów (wiata "Romanówka") będzie mógł pobranć specjalnie oznaczoną kartę z mapą do biegów na trasie ZPK. 

Dla pierwszych pięciu osób, z każdej kategorii, które w Dzień Dziecka najszybciej pokonają wybraną trasę przewidziane są nagrody rzeczowe!

Zakończenie biegu i rozdanie nagród o godzinie 14:00 w biurze zawodów.

 

Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się w regulaminie, zamieszczonym poniżej.

 

REGULAMIN

 

Biegu „Zorientuj się na las” w Nadleśnictwie Czarnobór

 

Cel zawodów:

 • Popularyzacja biegania, a szczególnie biegu na orientację, które wymagają nie tylko przygotowania fizycznego, ale także szerokiej wiedzy i umiejętności pozwalających na odnalezienie się w terenie i obranie najlepszej drogi do punktu.
 • Promowanie aktywności fizycznej w leśnych okolicznościach przyrody.
 • Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej,
 • Promocja walorów turystycznych i zaplecza edukacyjnego Nadleśnictwa Czarnobór.

 

Organizator:

 • Nadleśnictwo Czarnobór, ul. Czarnobór 1, 78-400 Szczecinek.

 

Partnerzy:

 • Stowarzyszenie Poco Loco Adventure
 • Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

 

Zasady uczestnictwa:

 • W biegu może wziąć udział każdy zawodnik, bez względu na wiek, który w dniu 01.06.2021 r. stawi się po obiór oznakowanych map oraz zadeklaruje dobry stan zdrowia (na podstawie wypełnionego oświadczenia podczas dokonywania rejestracji przed biegiem).
 • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział pod opieką rodziców lub opiekunów.

 

Biuro zawodów – wydawanie oznakowanych map:

 • W dniu zawodów, tj. we wtorek 01.06.2021 r., otwarte będzie biuro biegu znajdujące się w obiekcie edukacyjnym przy biurze Nadleśnictwa Czarnobór, przy ul. Czarnobór 1 w Szczecinku.
 • Rejestracja zawodników będzie się odbywać w godzinach od 9: 00 do 12:00.
 • Zakończenie biegu o 14:00.

 

Zgłoszenia:

 • Po rejestracji każdy z uczestników otrzyma oznakowaną mapę do biegu na orientacje stosowną do kategorii,
 • Limit uczestników – brak,
 • Nie ma możliwości dokonywania rejestracji zawodników przed wyznaczonym terminem.
 • Nie ma możliwości pokonania trasy biegu, w ramach zawodów, w innym terminie niż w dniu 01.06.2021 r. w godzinach 9:00 – 14:00

                                                                                 

Termin i miejsce:

 • Bieg każdy rozpoczyna indywidualnie, warunkiem jest pobranie oznakowanej mapy z naniesionymi punktami w Biurze zawodów pomiędzy godziną 9:00, a 12:00 oraz zakończenie biegu do godziny 14:00 potwierdzając to poprzez ponowne stawienie się w Biurze zawodów po ukończeniu trasy
 • Miejsce – lasy Nadleśnictwa Czarnobór, na terenie Leśnictwa Turowo.

 

Trasa:

 • Punkty rozmieszczone są na terenie Leśnictwa Turowo.
 • Dystans biegu uzależniony jest od przekazanej uczestnikowi trasy z naniesionymi punktami oraz drogą jaką obierze zawodnik.
 • Pomiar czasu będzie dokonywany od momentu stawienia się po odbiór oznaczonej mapy do momentu stawienia się uczestnika po zakończonym biegu.

 

Kategorie:

Organizator dzieli uczestników na 5 kategorii:

 • Rodzinna – dla dzieci i młodzieży z opiekunami
 • Średnia 1 – dla dorosłych
 • Średnia 2 – dla dorosłych
 • Trudna 1 – dla dorosłych
 • Trudna 2 – dla dorosłych

 

System potwierdzania obecności na puckie kontrolnym:

 • Na trasie biegu funkcjonuje mechaniczny system potwierdzenia obecności na punkcie.
 • Uczestnik każdorazowo po dotarciu we wskazany na mapie kolejny punkty potwierdza swoją obecność za pomocą odbicia na karcie perforatora przymocowanego do słupka.

 

Nagrody:

 • Nagrody zostały ufundowane przez Organizatora oraz Partnerów.
 • Dla pierwszych 5 osób z każdej kategorii, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę przewidziane są nagrody rzeczowe. 

 

Zasady finansowania:

 • Udział w biegu jest bezpłatny,
 • Koszty organizacji pokrywa organizator.

 

Postanowienia końcowe:

 • Bieg będzie się odbywać z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie reżimu sanitarnego.
 • Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne,
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko,
 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników,
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki,
 • Toalety dla uczestników biegu znajdują się w obiekcie edukacyjnym nadleśnictwa,
 • Wszelkie uwagi należy składać mailowo w terminie do 48 godzin po odbyciu biegu na adres agnieszka.gilka@szczecinek.lasy.gov.pl
 • Parking dla zawodników przewidziany w pobliżu siedziby Nadleśnictwa Czarnobór.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatora.

 

 

Pozdrawiamy i zapraszamy do startu oraz zabawy.

Darz bór