Asset Publisher Asset Publisher

POMNIKI PRZYRODY

Na gruntach Nadleśnictwa Czarnobór znajduje się 15 obiektów uznanych za pomniki przyrody (w sumie 61 drzew), w tym: 11 pojedynczych okazów drzew i 4 grupy drzew

Drzewa pomnikowe:

·       Dąb szypułkowy             –         45 szt.,

·       Buk zwyczajny               –         10 szt.,

·       Jesion wyniosły              –            2 szt.,

·       Lipa drobnolistna            –            1 szt.,

·       Modrzew europejski        –            1 szt.

·       Kasztanowiec zwyczajny  –            1 szt.