Asset Publisher Asset Publisher

POMNIKI PRZYRODY

Na gruntach Nadleśnictwa Czarnobór znajduje się 13 obiektów uznanych za pomniki przyrody (w sumie 59 drzew), w tym: 9 pojedynczych okazów drzew i 4 grupy drzew

Drzewa pomnikowe:

·       Dąb szypułkowy              –         45 szt.,

·       Buk zwyczajny                 –         10 szt.,

·       Jesion wyniosły               –            2 szt.,

·       Lipa drobnolistna             –            1 szt.,

·       Modrzew europejski        –            1 szt.