Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja Nadleśnictwa

Schemat organizacyjny Nadleśnictwa Czarnobór

Strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania, ogólne zadania, zakresy działania komórek organizacyjnych i kompetencji pracowników nadleśnictwa określa Regulamin organizacyjny Nadleśnictwa Czarnobór w Szczecinku.

Strukturę organizacyjną nadleśnictwa stanowią:

1) biuro nadleśnictwa, składające się z:
a) działów,
b) samodzielnych stanowisk pracy;
2) leśnictwa.
 

 

Nadleśnictwo Czarnobór jest nadleśnictwem jednoobrębowym – obręb Czarnobór, podzielonym na 10 leśnictw.

Numer Nazwa leśnictwa Powierzchnia [ha]
1. Czernica 2 220,98
2. Czarnolas 1 692,47
3. Turowo 1 755,07
4. Ciemino 1 272,29
5. Jeleń 1 656,36
6. Krągi 2 145,41
7. Płytnica 1 489,89
8. Kniewo 1 919,50
9. Wilcze Doły 1 585,70
10. Wrzosiec 2 055,02
Razem Nadleśnictwo 17 792,69
 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące organizacji jednostki znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Czarnobór, w zakładce Prawo i Organizacja, pod adresem: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-czarnobor/o-podmiocie2