Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż drewna

Plan sprzedaży drewna opracowywany jest corocznie na podstawie planu pozyskania drewna.

Nadleśnictwo Czarnobór prowadzi sprzedaż drewna w oparciu o Zarządzenie Nr 97 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 października 2023 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2024-2026.

 

Sprzedaż detaliczna odbywa się w leśnictwach codziennie w godzinach 7:00-11:00 (leśnictwo Turowo do 13:00).

 

Wywozu zakupionego drewna, po wcześniejszym uzgodnieniu z leśniczym, można dokonać  codziennie w godzinach 7:00-15:00.

 

Istnieje również możliwość pozyskania i zakupu drewna staraniem nabywcy.

 

CENNIK