Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona przeciwpożarowa - telefony alarmowe

TELEFONY ALARMOWE

W razie pożaru alarmuj

112 lub 998

 

Punkt Alarmowo – Dyspozycyjnych Nadleśnictwa Czarnobór

tel.: 94 372 65 39                 kom.: 502 001 960

 

Kierowca Samochodu patrolowo-gaśniczego

kom.:  502 001 962

 

Pełnomocnik Nadleśniczego kom. 733 456 306

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Tomasz Tuchowski

Zastępca Nadleśniczego

Robert Różewicki

Inżynier Nadzoru

Marcin Mieczkowski

Inżynier Nadzoru

Marcin Dudzic

Starszy Specjalista SL

Krzysztof Sztechmiler

Specjalista

Marek Stępień

Specjalista

Marcin Wierzbicki

Komendant Straży Leśnej

Marek Janowski

Strażnik Leśny