Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie - I Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY

PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO CZARNOBÓR

ul. Czarnobór 1

78 - 400 Szczecinek

Tel. 94 37 430 22

e-mail: czarnobor@szczecinek.lasy.gov.pl

 

ogłasza

 

I postępowanie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż

nieruchomości gruntowej zabudowanej, działki nr 71/1, obręb ewidencyjny 0144

Kłomino, gmina 045 Borne Sulinowo – Obszar Wiejski.