Lista aktualności Lista aktualności

Wspólne grzybobranie to świetna zabawa

W sobotę 5 października br. urodzaj grzybów dopisał uczestnikom akcji „XI Grzybobranie TPL 2019”

Tegorocznymi organizatorami akcji były Nadleśnictwa Czarnobór, Borne Sulinowo i Czaplinek, Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu w Szczecinku, Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, Szkoła Podstawowa w Jeleniu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Stowarzyszenie Przyrodników „Ostoja Pomorska” w Złocieńcu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie oraz Klub Seniora i Koło Emerytów z Czaplinka.

Celem Grzybobrania jak zawsze było:

  1.  popularyzowanie idei ochrony przyrody i środowiska w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych,
  2.  integracja wielopokoleniowa uczestników Grzybobrania poprzez zabawę, edukację i wymianę doświadczeń,
  3.  promowanie wiedzy w zakresie zbioru płodów runa leśnego, umiejętności poruszania się po terenach leśnych oraz zasad zachowania się w lesie.

Uczestnicy akcji przejechali na miejsce biwakowania nad Jeziorem Pile w Leśnictwie Liszkowo w Nadleśnictwie Borne Sulinowo, gdzie zarejestrowali się ,a o godz. 10:00 miało miejsce uroczyste rozpoczęcie „XI Grzybobrania TPL”. Powitały nas Prezes Towarzystwa Przyjaciół Lasu pan Tadeusz Partyka. Następnie wysłuchaliśmy instruktażu dotyczącego rozpoznawania oraz sposobu zbioru grzybów przeprowadzonego przez grzyboznawców z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku panią Teresę Przekwas i pana Wiesława Kulika. Grzybiarze otrzymali mapki z zaznaczonym obszarem grzybobrania i udali się na godzinny zbiór grzybów do lasu, gdzie rosło ich bez liku.

Wzorem lat ubiegłych Grzybobranie odbyło się w formie konkursu, który oceniany był w dwóch kategoriach:

- kategoria I – „ZESPÓŁ” czyli pensjonariusz DPS lub ŚDS wraz z dwojgiem uczniów,

- kategoria II – „INDYWIDUALNI ZBIERACZE”.

Po upływie wyznaczonego czasu Komisja Konkursowa zważyła przyniesione grzyby z dokładnością do 1 grama i przeliczyły na punkty. Grzybów było tak dużo, że ważenie trwało tak długo jak zbiór. Ocenie podlegały następujące grzyby jadalne: borowik szlachetny, podgrzybek brunatny, podgrzybek zajączek, koźlarz czerwony, koźlarz babka, pieprznik jadalny, mleczaj rydz, gąska zielonka oraz maślak zwyczajny. Łącznie udało się zebrać ponad 50 kg grzybów podlegających ocenie.

Po powrocie na miejsce zbiórki na wszystkich uczestników czekał ciepły posiłek. Następnie przeprowadzono konkursy sprawnościowe tj.: strzał z łuk, strzał z wiatrówki, rzut kasztanem, rzut podkową i przerzynka brzozowego wałka piłą „moja-twoja”. Grzybiarze mogli rywalizować również wiedzą przyrodniczą w konkursie „Jeden z dziesięciu”.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom poszczególnych konkursów.

W „XI Grzybobraniu TLP” wzięło udział 100 osób.

Akcję zakończyło uroczyste wręczenie nagród oraz podsumowanie wygłoszone przez przedstawicieli organizatorów.