Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnicto Czarnobór
Nadleśnicto Czarnobór
94 374 30 22

ul. Czarnobór 1

78-400 Szczecinek

Konto bankowe Nadleśnictwa: BANK BGŻ BNP Paribas S.A. O/SZCZECINEK

PL 45 2030 0045 1110 0000 0033 0550

Nadleśniczy
Sławomir Cichoń
94 374 30 22
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Tuchowski
94 372 65 21
Główny Księgowy
Elżbieta Wira
94 372 65 23
Inżynier Nadzoru
Robert Różewicki
94 372 65 24
Inżynier Nadzoru
Marcin Mieczkowski
94 372 65 24

Dział Gospodarki Leśnej

Mirosław Mielewczyk
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania i urządzania lasu
Tel.: 94 372 65 32 IP:1130332
Marcin Dudzic
Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony i użytkowania lasu
Tel.: 94 372 65 31 IP:1130333
Anna Grykowska
Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki drewnem
Tel.: 94 372 65 28 IP:1130331
Agnieszka Giłka w zastępstwie za Ilonę Mielewczyk
Referent
Tel.: 94 372 65 30 IP:1130335
Malwina Nowak
Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu
Tel.: 94 372 65 37 IP:1130336

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Piotr Nowakowski
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 94 372 65 25 IP:1130671
Małgorzata Góralska
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 94 372 65 22 IP:1130100
Aleksandra Dudek w zastępstwie za Adrianę Nowik
Referent
Tel.: 94 372 65 36 IP:1130673
Krzysztof Sztechmiler
Starszy referent
Tel.: 94 372 65 37 IP:1130672
Paweł Kowalik
Specjalista ds. budownictwa
Tel.: 94 372 65 38 IP:1130674
Marek Stępień
Specjalista ds. informatycznych
Tel.: 94 372 65 29 IP:1130571

Dział Finansowo-Księgowy

Urszula Nowakowska
Starszy księgowy
Tel.: 94 372 65 33 IP:1130613
Agnieszka Strzelczak
Starszy księgowy
Tel.: 94 372 65 34 IP:1130614
Izabela Szwinto
Referent
Tel.: 94 374 30 22 IP:1130612
Emilia Gardzielewska w zastępstwie za Jolantę Nierzwicką - Kozłowską
Referent
Tel.: 94 374 30 22 IP:1130616
Mariola Kornas
Starszy referent
Tel.: 94 374 30 22 IP:1130615

Posterunek Straży Leśnej

Marcin Wierzbicki
Starszy strażnik leśny p. funkcję Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 94 372 65 27 IP:1130221
Marek Janowski
Strażnik leśny
Tel.: 94 372 65 27 IP:1130221

Stanowisko ds. Pracowniczych

Sylwia Sieniawska w zastępstwie za Monikę Sokół
Referent
Tel.: 94 372 65 26 IP:1130131