Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Czarnobór
Nadleśnictwo Czarnobór
94 374 30 22

ul. Czarnobór 1

78-400 Szczecinek

Konto bankowe Nadleśnictwa: BANK BGŻ BNP Paribas S.A. O/SZCZECINEK

PL 45 2030 0045 1110 0000 0033 0550

Nadleśniczy
Sławomir Cichoń
94 374 30 22
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Tuchowski
94 372 65 21
Główny Księgowy
Urszula Nowakowska
94 372 65 23
Sekretarz Nadleśnictwa
Piotr Nowakowski
94 372 65 25
Inżynier Nadzoru
Robert Różewicki
94 372 65 24
Inżynier Nadzoru
Marcin Mieczkowski
94 372 65 24
Komendant posterunku Straży Leśnej
Grzegorz Krywko
94 372 65 27

Dział Gospodarki Leśnej

Joanna Kowalczyk
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania i urządzania lasu
Tel.: 94 372 65 32 IP:1130332
Marcin Dudzic
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony i użytkowania lasu
Tel.: 94 372 65 31 IP:1130333
Anna Grykowska
Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki drewnem
Tel.: 94 372 65 28 IP:1130331
Agnieszka Giłka
Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony przyrody i turystyki
Tel.: 94 372 65 30 IP:1130335
Malwina Nowak
Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu i leśnej mapy numerycznej
Tel.: 94 372 65 37 IP:1130336
Ilona Mielewczyk
Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony p.poż. i edukacji leśnej
Tel.: 94 372 65 30 IP:1130335

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Monika Kowalczyk
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 94 374 30 22 IP:1130675
Małgorzata Góralska
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 94 372 65 22 IP:1130100
Adriana Nowik
Starszy Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych i BHP
Tel.: 94 372 65 36 IP:1130673
Krzysztof Sztechmiler
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 94 374 30 22 IP:1130672
Paweł Kowalik
Specjalista ds. budownictwa
Tel.: 94 372 65 38 IP:1130674
Marek Stępień
Specjalista ds. informatycznych
Tel.: 94 372 65 29 IP:1130571

Dział Finansowo-Księgowy

Agnieszka Strzelczak
Starszy księgowy
Tel.: 94 372 65 34 IP:1130614
Izabela Szwinto
Księgowy
Tel.: 94 374 30 22 IP:1130612
Jolanta Nierzwicka - Kozłowska
Starszy Księgowy
Tel.: 94 374 30 22 IP:1130616
Sylwia Sieniawska
Specjalista ds. płac
Tel.: 94 374 30 22 IP:1130613
Mariola Kornas - tymczasowo nieobecna
Starszy księgowy
Tel.: 94 374 30 22 IP:1130615
Anna Wypasek - Zaborowska
Referent

Posterunek Straży Leśnej

Marcin Wierzbicki
Starszy strażnik leśny p. funkcję Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 94 372 65 27 IP:1130221
Łukasz Bochyński w zastępstwie za Marek Janowski
Strażnik leśny
Tel.: 94 372 65 27 IP:1130221

Stanowisko ds. Pracowniczych

Monika Sokół
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 94 372 65 26 IP:1130131

Rzecznik prasowy

Marcin Mieczkowski
Inżynier Nadzoru
Tel.: 696 080 880

Ornitolodzy w RDLP Szczecinek

Romuald Mielczarek
leśniczy w Nadleśnictwie Bobolice
Tel.: 602 284 741
Leszek Szarzyński
leśniczy w Nadleśnictwie Bytów
Tel.: 600 902 284
Korneliusz Knitter
podleśniczy w Nadleśnictwie Czaplinek
Tel.: 888 320 823
Ryszard Czaplewski
leśniczy w Nadleśnictwie Połczyn
Tel.: 696 413 453
Konrad Kucharczyk
podleśniczy w Nadleśnictwie Szczecinek
Tel.: 662 013 735
Kamil Szydłowski
st. spec. SL w Nadleśnictwie Warcino
Tel.: 728 980 521