Asset Publisher Asset Publisher

Uwaga opryski

Nadleśnictwo Czarnobór informuje, że w dniach od 29.05. do 17.06.2019 r. wykonane zostaną zabiegi agrolotnicze drzewostanów zagrożonych przez gąsienice brudnicy mniszki.

Zabiegi prowadzone będą w godzinach rannych i popołudniowych na terenie:

  • gminy Czarne w Leśnictwie Czernica na powierzchni 308 ha.

Do zabiegu użyty zostanie preparat FORAY 76 B w dawce 2,5l/ha. Jest on bezpieczny dla pszczół i środowiska.

Okres prewencji dla ludzi i zwierząt ograniczony jest do czasu wyschnięcia cieczy na powierzchni roślin, okres karencji – nie dotyczy.

Powierzchnie objęte zabiegami zostaną oznakowane w terenie odpowiednimi kartami informacyjnymi. Na czas wykonania oprysków nie będzie wprowadzony zakaz wstępu do lasu.