Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśnictwo Czarnobór w 2018 roku świętuje Jubileusz 25-lecia powstania

Pierwszego stycznia 1993 r. w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku utworzono dwa nowe nadleśnictwa: Czarnobór i Borne Sulinowem.

Powstały one na terenie opuszczonym rok wcześniej przez Armię Radziecką, natomiast do 1945 r. wykorzystywanym jako poligon przez wojska niemieckie. Sytuacja ta przyczyniła się do tego, że obszar przejęty przez leśników stanowił teren doszczętnie zniszczony. Rozjeżdżona przez czołgi i inne pojazdy wojskowe gleba przypominała swym wyglądem pustynię. Drzewa uszkodzone były w wyniku wielkopowierzchniowych pożarów lub odłamków pocisków. Panowała tu potworna cisza, brakowało zwierząt, a w powietrzu unosił się tylko kurz i zapach spalenizny.

Leśnicy stanęli przed ogromnym wyzwaniem jak przywrócić ten teren przyrodzie. Prace rozpoczęto od porządkowania terenu, usuwania uszkodzonych drzew i orki bruzd w których później sadzono sadzonki przede wszystkim sosny i brzozy, aby jak najszybciej zalesić poligon i odtworzyć życie biologiczne. Kolejnym wyzwaniem było stworzenie infrastruktury leśnej tj.: drogi, mosty i mieszkania dla służb terenowych. Niezmiernie istotne okazało się również zatrzymanie wody w lesie, dlatego budowano sieć rowów i zbiorników retencyjnych. Dwa lata procowano bez map, a planowanie przestrzenne w takich warunkach było niezwykle trudne, ale nikt się nie poddawał i z roku na rok pokonywano kolejne przeciwności losu, które stawały na drodze leśnym pionierom.

Dziś Nadleśnictwo Czarnobór obchodzi Jubileusz 25-lecia powstania i nikt kto odwiedza nasze lasy nie znając historii tego terenu, nie przypuszcza jak wielka zaszła tu zmiana, jak wiele pracy wykonano abyśmy mogli podziwiać piękny młody las. Teraz leśnicy muszą las ten pielęgnować i chronić, abyśmy mogli bez przeszkód korzystać z jego uroku i darów.