Asset Publisher Asset Publisher

Ćwiczenia z ochrony przeciwpożarowej lasu

11 kwietnia 2019 r. na terenie Nadleśnictwa Czarnobór odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe pn.: "Pożar lasu" dla jednostek PSP i OSP powiatu szczecineckiego.

Celem ćwiczeń było: 

  • ustalenie stopnia przygotowania zastępów PSP oraz OSP do działań podczas pożarów na terenach leśnych,
  • doskonalenie przemieszczania się samochodami pożarniczymi w warunkach terenowych,
  • zapoznanie ratowników z warunkami zaopatrzenia wodnego na terenie nadleśnictwa,
  • doskonalenie technik zaopatrzenia wodnego poprzez wykorzystanie punktów czerpania wody na zbiornikach naturalnych,
  • doskonalenie organizacji pracy sztabu,
  • doskonalenie technik i metod łączności bezprzewodowej na potrzeby współdziałania z innymi służbami podczas prowadzenia działań gaśniczych.  

W ćwiczeniach brało udział blisko 100 osób. Strażacy spisali się na medal. Szybko i sprawnie ugasili „dwa pożary lasu” w Leśnictwie Kniewo. W akcji gaśniczej brał udział także helikopter z Leśnej Bazy Lotniczej Kołacz, który dokonał czterech zrzutów wody. Strażacy ćwiczyli również pierwszą pomoc przedmedyczną z ratownikami z Zespołu Ratownictwa Medycznego w Szczecinku ratując trzech „poszkodowanych” przy ścince drzew pilarzy.  Dziękujemy  przedstawicielom Stowarzyszenia Land Rover Club pod kierownictwem pana Norberta Zbróga za profesjonalne przygotowanie pozoracji poszkodowanych w wypadku.

Podsumowanie ćwiczeń i posiłek regenerujący siły ćwiczących odbyły się na miejscu postoju pojazdów w Leśnictwie Krągi. Ćwiczenia w terenie pozwalają na sprawdzenie obowiązujących procedur, posiadanego sprzętu i systemu łączności w terenie oraz na zdobycie doświadczenia i umiejętności, które podczas udziału w prawdziwej akcji ratowniczej są nieocenione.

Dziękujemy strażakom za dotychczasową współpracę i kształcące również dla leśników ćwiczenia. Życzymy wszystkim aby pożary lasu i wypadki podczas pracy w lesie miały miejsce tylko na ćwiczeniach.