Lista aktualności Lista aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU TRZECIEGO POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU TRZECIEGO POSTĘPOWANIA W TRYBIE
PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, DZIAŁKI NR 71/1, OBRĘB
EWIDENCYJNY 0144 KŁOMINO, GMINA 045 BORNE SULINOWO – OBSZAR
WIEJSKI