Lista aktualności Lista aktualności

Podsumowanie konkursu plastycznego „Leśne Krajobrazy”

Nadleśnictwo Czarnobór ogłasza wyniki konkursu plastycznego pn.: „Leśne Krajobrazy” dla uczniów przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Głównym celem konkursu było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie racjonalnego korzystania z leśnych zasobów naturalnych, kształtowanie właściwego stosunku do lasu jako dobra narodowego, wpajanie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej, rozbudzanie zainteresowań problemami środowiska przyrodniczego, a także pobudzenie wyobraźni i kreatywności oraz doskonalenie technik plastycznych wśród uczniów lokalnych szkół i przedszkoli.   

Na stronie internetowej nadleśnictwa prezentowana jest galeria zdjęć nagrodzonych prac plastycznych w ramach wystawy pokonkursowej.    

Zasady przyznawania nagród:

Spośród zgłoszonych prac Komisja powołana przez Nadleśnictwo wybrała po trzy najlepsze prace oraz maksymalnie dziesięć wyróżnień dla każdej kategorii wiekowej, według następujących kryteriów:

 • indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,
 • pomysłowość,
 • oryginalność,
 • estetyka prac.

Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Skład Komisji Konkursowej:

 1.  Sławomir Cichoń
 2.  Tomasz Tuchowski
 3.  Marcin Dudzic
 4.  Adriana Nowik
 5.  Malwina Nowak
 6.  Mariola Kornas
 7.  Ilona Mielewczyk
Termin nadsyłania prac konkursowych upłynął 26 marca 2018 r.

Łącznie wpłynęło 271 prac plastycznych.

8 prac dotarło bez oświadczeń uczestnika.

Ocenie podlegały 263 prace.

Komisja oceniła prace w ilościach:

Grupa I – przedszkola i klasy 0 szkół podstawowych – 75 prac;

Grupa II – klasy 1-3 szkół podstawowych – 50 prac;

Grupa III – klasy 4-6 szkół podstawowych – 104 prac;

Grupa IV – klasy 7 szkół podstawowych i 2-3 gimnazjalne – 34 prace.

Wszystkie prace prezentowały talent i wysoki poziom zaangażowania uczestników. Komisja po długich naradach większością głosów przyznała dwanaście nagród oraz 37 wyróżnień.

Nagrodzone osoby:

Grupa I - przedszkola i klasy 0 szkół podstawowych:

Miejsce 1 – Blanka Błaszkiewicz, Przedszkole Publiczne im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku,

Miejsce 2 – Maria Kolanus, Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko" w Szczecinku,

Miejsce 3 – Laura Gawrońska, Przedszkole Niepubliczne „Nutka” w Szczecinku,

Wyróżnienie – Hanna Rolniczak, Przedszkole w Grzmiącej,

Wyróżnienie – Zofia Górska, Przedszkole Niepubliczne „Krasnoludek” w Szczecinku,

Wyróżnienie – Julia Mackiewicz, Przedszkole Niepubliczne „Miś" w Szczecinku,

Wyróżnienie – Wojciech Sypuła, Przedszkole Niepubliczne „Nutka” w Szczecinku,

Wyróżnienie – Lena Krajnik, Przedszkole Publiczne im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku,

Wyróżnienie – Maja Suchanowska, Przedszkole Publiczne im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku,

Wyróżnienie – Jakub Półtorak, Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko" w Szczecinku,

Wyróżnienie – Hanna Balcerzak, Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie,
klasa „0” a,

Wyróżnienie – Nikodem Berliński, Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie,
klasa „0” a,

Wyróżnienie – Julia Kowalczyk, Szkoła Podstawowa w Turowie, kl. „0” a.

Grupa II – klasy 1-3 szkół podstawowych:

Miejsce 1 – Tymoteusz Komorski, Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku, klasa II a,

Miejsce 2 – Klaudia Filipiak, Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie, klasa III c,

Miejsce 3 – Michalina Soćko, Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku, klasa II a,

Wyróżnienie – Szymon Posim, Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku, klasa I b,

Wyróżnienie – Maja Arsoba, Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku, klasa II a,

Wyróżnienie – Maria Arsoba, Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku, klasa II a,

Wyróżnienie – Lena Siarkiewicz, Szkoła Podstawowa w Barwicach, klasa I b,

Wyróżnienie – Oliwia Adamowicz, Szkoła Podstawowa w Barwicach, klasa II b,

Wyróżnienie – Bartosz Oporski, Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie, klasa III c,

Wyróżnienie – Karolina Buzała, Szkoła Podstawowa w Grzmiącej, klasa III,

Wyróżnienie – Krzysztof Bojko, Szkoła Podstawowa w Juchowie, klasa I,

Wyróżnienie – Oliwier Zapalski, Szkoła Podstawowa w Juchowie, klasa I,

Wyróżnienie – Julia Rogólska, Społeczna Szkoła Podstawowa w Szczecinku,
klasa III e.

Grupa III – klasy 4-6 szkół podstawowych:

Miejsce 1 – Weronika Bielska, Szkoła Podstawowa w Juchowie, klasa VI,

Miejsce 2 – Sara Szweda, Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku, klasa V d,

Miejsce 3 – Zbigniew Topczyłko, Społeczna Szkoła Podstawowa w Szczecinku,
klasa V b,

Wyróżnienie – Małgorzata Niebój, Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinku, klasa VI b,

Wyróżnienie – Martyna Nosal, Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinku, klasa IV b,

Wyróżnienie – Kornelia Kacprowicz, Szkoła Podstawowa w Barwicach, klasa V c,

Wyróżnienie – Zofia Ptasińska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Białym Borze, klasa IV,

Wyróżnienie – Magdalena Kluz, Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie, klasa VIa,

Wyróżnienie – Marta Krenca, Szkoła Podstawowa w Drzonowie, klasa VI,

Wyróżnienie – Mikołaj Czapla, Szkoła Podstawowa we Gwdzie Wielkiej, klasa IV,

Wyróżnienie – Agata Zapalska, Szkoła Podstawowa w Juchowie, klasa VI,

Wyróżnienie – Paulina Markowska, Szkoła Podstawowa w Żółtnicy, klasa VI,

Wyróżnienie – Aleksandra Marszałkowska, Szkoła Podstawowa przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinku, klasa VI.

Grupa IV – klasy 7 szkół podstawowych i 2-3 gimnazjalne:

Miejsce 1 – Aleksandra Ptasińska, Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku,
klasa III a gim.,

Miejsce 2 – Maciej Jabłoński, Społeczna Szkoła Podstawowa w Szczecinku,
klasa VII,

Miejsce 3 – Małgorzata Cybula, Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku, klasa VII b,

Wyróżnienie – Joanna Cukrowska, Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku,
klasa III e gim.,

Wyróżnienie – Maja Paszkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku,
klasa III e gim.,

Wyróżnienie – Natalia Barszcz, Szkoła Podstawowa w Drzonowie, klasa VII,

Wyróżnienie – Aleksandra Stasiewicz, Szkoła Podstawowa nr 5, klasa II e gim.,

Wyróżnienie – Dominika Dziuba, Szkoła Podstawowa nr 5, klasa II e gim.,

Wyróżnienie – Rafał Donat, Szkoła Podstawowa w Grzmiącej, klasa II a gim.,

Wyróżnienie – Helena Arendacz, Szkoła Podstawowa przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinku, klasa VII.

Zwycięzcom GRATULUJEMY!!!

Autorzy nagrodzonych prac otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe 11 kwietnia 2018 r. w siedzibie Nadleśnictwa Czarnobór podczas uroczystego podsumowanie konkursu.