Lista aktualności Lista aktualności

Wyniki konkursu "Las oczami dziecka"

Nadleśnictwo Czarnobór ogłasza wyniki konkursu plastycznego pn.: „Las oczami dziecka” skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy szczecinek. Głównym celem konkursu jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie strategii życiowych fauny polskich lasów, rozbudzanie zainteresowań problemami środowiska przyrodniczego, kształtowanie właściwego stosunku do lasu jako dobra narodowego, wpajanie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej, a także pobudzenie wyobraźni i kreatywności oraz doskonalenie technik plastycznych.

Zasady przyznawania nagród:

Spośród zgłoszonych prac Komisja powołana przez organizatorów konkursu wybrała trzy najlepsze prace, maksymalnie pięć wyróżnień dla każdej kategorii wiekowej oraz cztery nagrody specjalne, według następujących kryteriów:

  • indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,
  • pomysłowość,
  • oryginalność,
  • estetyka prac.

Skład Komisji Konkursowej:

  1. Sławomir Cichoń – przewodniczący
  2. Izabela Jadwiżyc – członek
  3. Urszula Nowakowska – członek
  4. Agnieszka Giłka – członek
  5. Marek Janowski – członek

Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Termin przesyłania prac upłynął 30 września 2020 r. Łącznie wpłynęło 112 prac plastycznych, wszystkie z nich dotarły z oświadczeniem uczestnika.

Komisja oceniła 55 prac w kategorii I dla klas 0 – 3 oraz 57 prac w kategorii II dla klas 4 – 8.

Wszystkie prace prezentowały talent i wysoki poziom zaangażowania uczestników. Komisja po długich naradach większością głosów przyznała sześć nagród, dziesięć wyróżnień oraz cztery nagrody specjalne.

Nagrodzone osoby:

KATEGORIA I – klasy 0 – 3: 

I MIEJSCE – Lena Brajer Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku, klasa 1

II MIEJSCE – Aleksander Dzięcioł Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku, klasa 3

III MIEJSCE – Hanna Błanek Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinku, klasa 1

WYRÓZNIENIE – Maja Lewandowska Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku, klasa 1

WYRÓZNIENIE – Hanna Paszkiewicz Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku, klasa 1

WYRÓZNIENIE – Michał Mordas Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinku, klasa 1

WYRÓZNIENIE – Zuzanna Kuran Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku, klasa 1

WYRÓZNIENIE – Dominika Norkowska Szkoła Podstawowa w Parsęcku, klasa 3

NAGRODA SPECJALNA – Amelia Paluch Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku, klasa 0

KATEGORIA II – klasy 4 – 6:

I MIEJSCE – Malwina Winniczuk Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku, klasa 7

II MIEJSCE – Hanna Zawrot Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinku, klasa 4

III MIEJSCE – Zuzanna Chęcińska Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinku, klasa 4

WYRÓZNIENIE – Wiktoria Nieć Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku, klasa 6

WYRÓZNIENIE – Maja Lechowicz Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku, klasa 5

WYRÓZNIENIE – Borys Fabicki Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku, klasa 6

WYRÓZNIENIE – Martyna Nosal Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinku, klasa 7

WYRÓZNIENIE – Julia Prejbisz Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinku, klasa 4

NAGRODA SPECJALNA – Sylwia Lech Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Turowie, klasa 6

NAGRODA SPECJALNA – Tomasz Jezierski Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinku, klasa 7

NAGRODA SPECJALNA – Leonard Popławski Szkoła Podstawowa w Żółtnicy, klasa 5

 

Zwycięzcom GRATULUJEMY!!!

 

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe podczas zajęć szkolnych w terminie ustalonym ze szkołą.

Na stronie internetowej nadleśnictwa prezentowana jest galeria zdjęć nagrodzonych prac plastycznych w ramach wystawy pokonkursowej.