Lista aktualności Lista aktualności

Wyjazd szkoleniowy pracowników Nadleśnictwa Czarnobór

9 października 2017r. pracownicy naszej jednostki zwiedzali zakład produkcyjny firmy „MONDI" w Świeciu. Podczas kilkugodzinnej wycieczki poznaliśmy ciąg technologiczny produkcji papieru. Rozmowa z przedstawicielem firmy pozwoliła przybliżyć nam cały proces produkcyjny, rozwiązania technologiczne oraz codzienne problemy w zakresie produkcji papieru. W czasie spotkania wymieniliśmy wzajemne uwagi i spostrzeżenia dotyczące dostarczanego surowca drzewnego, ze względu na zastosowany sposób korowania poprzez wzajemne obijanie się wałków w komorze korowania, szczególne znaczenie ma krzywizna wielostronna oraz jakość okrzesania w dostarczanym surowcu.

Kolejnym tematem podczas wyjazdu szkoleniowego było zwiedzenia wystawy przyrodniczo- łowieckiej w miejscowości Poledno. Cała wystawa przybliżyła nam biologię i zwyczaje wielu zwierząt z różnych kontynentów.

Następnego dnia zwiedziliśmy Exploseum fabrykę amunicji w Bydgoszczy z czasów II Wojny Światowej. Dowiedzieliśmy się bardzo dużo na temat tragedii pracujących tam ludzi. W fabryce pracowało około 10000 robotników, zaopatrywała ona w amunicję 1/5 wojsk niemieckich na froncie wschodnim. Teren fabryki zajmował 23 km2 w większości lasów, w których rozmieszczonych i ukrytych jest szereg budynków połączonych tunelami.

W Bydgoszczy mieliśmy okazję zwiedzić również bardzo nowoczesną spalarnię śmieci. Doświadczyliśmy, że przy zastosowaniu nowoczesnych technologii takie spalanie jest całkowicie bezpieczne dla środowiska i mieszkańców, a przy okazji jest wytwarzana energia cieplna i elektryczna.

Szkolenie zakończyliśmy na terenie Nadleśnictwa Bydgoszcz dyskutując w terenie na temat:

  • Przygotowania gleby w zależności od rodzaju uporządkowania powierzchni: balotowania, rozdrabniania oraz samowyrobu gałęzi.

  • Ochrony lasu przed zwierzyną w aspekcie skuteczności metod i ograniczenia kosztów.

  • Utrudnienia w prowadzeniu gospodarki leśnej w sytuacji bezpośredniego sąsiedztwa dużej aglomeracji miejskiej.