Lista aktualności Lista aktualności

Wiosna w lesie

Świat roślin i zwierząt szybko budzi się do życia po zimowym śnie

Leszczyny i wierzby przyozdabiają swe gałązki pięknymi kotkami. Spod leśnej ściółki pospiesznie wychylają się do słonka podbiał, przebiśniegi, przylaszczki, pierwiosnki i zawilce, aby zdążyć przed rozwojem liści na drzewach.

Gdy do kraju powróci strudzony podróżą szpak cieszy się jeśli czeka na niego czysta budka lęgowa przygotowana przez leśniczego, odwdzięczy się mu później zjadając szkodliwe dla lasu owady. Wracają także żurawie, jaskółki, kukułki, skowronki i bocian czarny – symbol Nadleśnictwa Czarnobór.

Już od przedwiośnia leśnicy dbają o drzewa, chronią je przed szkodnikami owadzimi umieszczając w lesie pułapki feromonowe i klasyczne do odłowu cetyńców i korników.

Wszystkie te oznaki wiosny można obserwować podczas leśnych spacerów, na które wszystkich serdecznie zapraszamy do lasów Nadleśnictwa Czarnobór.

Pamiętajmy aby jednocześnie chroń las przed pożarem i wandalizmem. Las to nasze wspólne dobro, o które musimy solidarnie dbać.