Lista aktualności Lista aktualności

STOP wypalaniu traw

Regularnie co roku, wczesną wiosną zauważane jest zjawisko wypalania traw na łąkach, nieużytkach, poboczach kolejowych i innych terenach zielonych

Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska i wbrew pozorom nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie przynosi jedynie szkody zarówno dla przyrody jak i samego człowieka. Wśród społeczności wciąż panuje przekonanie, że wypalanie poprawia jakość gleb. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie. W czasie pożaru zniszczeniu ulega wierzchnia warstwa gleb, co powoduje szybszą erozję i wyjałowienie. W płomieniach giną mikroorganizmy biorące udział w prawidłowym rozwoju roślin oraz wiele pożytecznych zwierząt, jak np. żaby, jaszczurki, krety i jeże.

Pożar traw może się bardzo szybko rozprzestrzenić na budynki mieszkalne i gospodarcze, a także na znajdujące się w pobliżu lasy.

Zgodnie z art. 124 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., ,,Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów." Natomiast w myśl art. 131 pkt 12 w/w ustawy„Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny".

Natomiast zgodnie z Art. 163. § 1 Kodeksu karnego „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach*, mające postać:

pkt. 1. pożaru, (…)

pkt. 3. eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10."

Dlatego apelujemy: STOP WYPALANIU TRAW!