Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodowy Dzień Lasów

Święto to jest okazją do zwrócenia uwagi na rolę lasów w życiu ludzi i ekosystemie naszej planety. Las jest niezwykle istotnym ekosystemem, który zapewnia nam wiele korzyści, takich jak czyste powietrze, wodę, surowce naturalne, a także stanowi schronienie dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Tematem przewodnim tegorocznego MDL są technologie i innowacje wykorzystywane w Lasach Państwowych

Innowacje i technologia umożliwiły dokładniejsze monitorowanie, raportowanie i analizę stanu swoich lasów

Dzięki innowacyjnemu i przejrzystemu monitorowaniu lasów do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu zgłoszono 13,7 miliarda ton redukcji lub zwiększenia emisji dwutlenku węgla z lasów.

- Bank Danych o Lasach

- WISL

- GIS, mapy numeryczne

- wykorzystanie dronów

Nowe innowacje technologiczne są niezbędne by zapobiegać trwałemu wylesianiu, degradacji, czy niszczeniu lasów na świecie, w tych ochronę ich przed różnymi czynnikami, także klimatycznymi

Przy 10 milionach hektarów lasów utraconych w wyniku trwałego wylesiania m. in. w Ameryce Południowej i około 70 milionach hektarów dotkniętych pożarami rocznie, potrzebne są innowacje technologiczne w zakresie systemów wczesnego ostrzegania przed pożarami i utratą lasów oraz w celu umożliwienia zrównoważonej produkcji towarów.

- Polska ma jedyny taki w Europie system monitorowania lasów w ochronie przeciwpożarowej, która wykorzystuje system wież, pomiar wilgotności ściółki itd.

- w niektórych dyrekcjach szkody od kornika są szacowane przy pomocy dronów

Innowacje rozwijają odbudowę ekosystemów, jako potężne, oparte na naturze rozwiązanie wielu globalnych wyzwań

Innowacyjne podejścia w ramach Dekady Narodów Zjednoczonych na rzecz Przywracania Ekosystemów - w tym przywracanie lasów i sadzenie drzew na zdegradowanych terenach - mogą przyczynić się do jednej trzeciej całkowitego łagodzenia zmiany klimatu potrzebnego do ograniczenia ocieplenia do poniżej 2°C do 2030 r., przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa żywnościowego i źródeł utrzymania.

- zaprojektowany w Polsce system mikoryzowania sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym, nakierowany specjalnie na odbudowanie ekosystemu na terenach dotkniętych pożarami

- prowadzony w Polsce bank genów, jako zabezpieczenie puli genowej wybranych roślin

- pobieranie nasion z WDN, GDN, plantacje klonów, plantacje nasienne itd.

Badania i nauka przesuwają granice tego, co możemy zrobić z drewnem i innymi produktami leśnymi

Od budownictwa po medycynę, innowacje w zakresie produktów leśnych pomagają tworzyć alternatywy dla niezrównoważonych materiałów, takich jak beton, stal, tworzywa sztuczne i włókna syntetyczne, podczas gdy zrównoważone produkty drzewne magazynują węgiel przez cały okres ich użytkowania.

- publikacje CILP poświęcone szerokiemu zastosowaniu drewna i jego możliwościom („Magiczne drewno”, „Drewno surowiec wszech czasów” „Czas drewna”)

- naturalny i odnawialny surowiec, jakim drewno, w czasie „produkcji” nie szkodzi przyrodzie, jak beton, poliester, stal itd.