Lista aktualności Lista aktualności

Las to nie tylko drzewa

Krajobraz czarnoborskich lasów został w ostatnim czasie w dość nietypowy sposób wzbogacony. Każdy kto korzysta z urokliwych walorów leśnych ostępów Nadleśnictwa Czarnobór mógł naocznie przekonać się o nowych elementach, które pojawiły się w lasach. Mowa tu o kolorystycznych oznakowaniach jakie można dostrzec w poszczególnych częściach lasów. Są to tabliczki, częściej kolorowe fladry.

Wszystko to dzieje się za sprawą badań geologicznych jakie realizowane są na terenie nadleśnictwa przez Geofizykę Toruń – międzynarodowe przedsiębiorstwo specjalizujące się w świadczeniu usług geofizycznych na potrzeby poszukiwań konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód geotermalnych, a także lokalizacji i monitoringu podziemnych zbiorników. Prace realizowane na terenie Nadleśnictwa Czarnobór mają na celu rozpoznanie lokalizacji potencjalnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego przy zastosowaniu badań geofizycznych realizowanych metodą sejsmiczną.

To co dla nas leśników najważniejsze to bezpieczeństwo dla środowiska leśnego. Prace, które będą docelowo prowadzone na terenach leśnych gwarantują brak negatywnego wpływu na wszelkie elementy przyrodnicze naszych lasów.

W chwili obecnej realizowany jest tzw. I etap prac związany z wyznaczaniem miejsc lokalizacji urządzeń pomiarowych (geofonów) które w kolejnym etapie odpowiedzialne będą za rejestrację mikrodrgań sejsmicznych generowanych docelowo przez 4 pojazdy wibrosejsmiczne. Docelowo obszary, które z różnych względów będą niedostępne dla pojazdów generujących wibracje, zostaną zbadane z wykorzystaniem niewielkich ilości materiałów wybuchowych. W odniesieniu do licznych na terenie nadleśnictwa obszarów wodnych proces wzbudzania sejsmicznego realizowany będzie przy wykorzystaniu sprężonego powietrza.

Wszystko to co realizowane będzie w poszczególnych etapach prowadzonych prac będziemy dokumentować i sukcesywnie przedstawiać.