Lista aktualności Lista aktualności

Już każde dziecko wie, że zima zbliża się

29 listopada br. odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Jak zwierzęta przygotowują się do zimy” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Turowo.

Głównym celem konkursu było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie znajomości strategii życiowych fauny polskich lasów, kształtowanie właściwego stosunku do lasu jako dobra narodowego, wpajanie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej, rozbudzanie zainteresowań problemami środowiska przyrodniczego, a także pobudzenie wyobraźni i kreatywności oraz doskonalenie technik plastycznych wśród uczniów.

Zadaniem konkursowym było przygotowanie prac z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Prace są artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu na temat przystosowań zwierząt w Polsce do nadchodzącej zimy. Uczniowie mogli zilustrować zarówno własne obserwacje jak i wiedzę zdobytą w toku edukacji. 

Zasady przyznawania nagród:

Spośród zgłoszonych prac Komisja powołana przez Nadleśnictwo Czarnobór wybrała po trzy najlepsze prace i cztery wyróżnienia dla każdej kategorii wiekowej, według następujących kryteriów:

  • indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,
  • pomysłowość,
  • oryginalność,
  • estetyka prac.

Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Skład Komisji Konkursowej:

  1. Joanna Żandarska
  2. Ilona Kaźmierska
  3. Ilona Mielewczyk
  4. Krystyna Ludwiczak
  5. Marek Janowski

Termin wykonania prac konkursowych upłynął 28 listopada 2022 r.

Łącznie wpłynęło 45 prac plastycznych.

Wszystkie prace posiadały „Zgody rodzica lub opiekuna prawnego”.

Ocenie podlegało 45 prac.

Komisja oceniła prace w ilościach:

Grupa I – klasy 1-3 – 34 prac;

Grupa II – klasy 4-8 – 11 prac.

Wszystkie prace prezentowały talent i wysoki poziom zaangażowania uczestników.

Nagrodzone osoby:

Grupa I - klasy 1-3:

Miejsce 1 – Szymon Wojtkowiak kl. II;

Miejsce 2 – Liliana Wirkus kl. I;

Miejsce 3 – Dagmara Jarosz kl. III;

Wyróżnienie – Kornelia Michalak kl. II;

Wyróżnienie – Julia Żeńczak kl. I;

Wyróżnienie – Filip Gronkowski kl. I;

Wyróżnienie – Maja Dana kl. III.

Grupa II – klasy 4-8:

Miejsce 1 – Karolina Wajda kl. IV;

Miejsce 2 – Sylwia Lech kl. VIII;

Miejsce 3 – Dawid Wesołowski kl. VI;

Wyróżnienie – Paulina Płóciennik kl. V;

Wyróżnienie – Natalia Peciak kl. V;

Wyróżnienie – Igor Łosek kl. VI;

Wyróżnienie – Lena Rychter kl. VI.