Lista aktualności Lista aktualności

Badania naukowe w naszych lasach

Pracownicy Katedry Entomologii i Ochrony Środowiska Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczy w Poznaniu od 2005 roku prowadzą badania naukowe na terenie Nadleśnictwa Czarnobór

Przedmiotem obserwacji są motyle większe (Macrolepidoptera) terenu byłego poligonu radzieckiego Borne Sulinowo, gdzie z oczywistych względów do lat 90-tych badań nie przeprowadzano. Stosowane metody to odłów nocny do ekranu, do samołówek świetlnych, zaś w czasie dnia obserwacje i odłowy siatką entomologiczną. W wybranych środowiskach przeprowadzono wyszukiwanie stadiów preimaginalnych (głównie gąsienic).

Do końca sezonu 2013 wykazano ponad 400 gatunków Macrolepidopter, czyli około 30% tej grupy występującej w kraju. Od roku 2008 zakres badań poszerzył się o obserwacje niektórych grup motyli drobnych, muchówek, i sieciarek. Uzyskiwane materiały z samołówek, po segregacji trafiały do zainteresowanych specjalistów. W ten sposób hasło „poligon Borne Sulinowo" trafia do baz danych i tworzy bogatą listę rekordów.

Pan mgr Rosław Lewandowski uważa, że w przyszłości będzie można opublikować wyniki badań poszczególnych grup owadów. Badania te afiliowane są przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i wykonywane przez jego pracowników, jednak finansowane są wyłącznie ze środków prywatnych badaczy, co świadczy o ich zamiłowaniu do entomofauny i terenu Nadleśnictwa Czarnobór.