Asset Publisher Asset Publisher

Sieć NATURA 2000

Na terenie Nadleśnictwa Czarnobór położone są cztery obszary Natura 2000

 

PLH 320048 SOO „DIABELSKIE PUSTACIE"

Obszar obejmuje tereny dawnego poligonu „Borne Sulinowo" oraz przylegającą do niego rynnę rzeki Płytnicy z jeziorami. Na dawnym poligonie zachowały się rozległe przestrzenie bezleśne, pokryte wrzosowiskami. Część terenu została zalesiona, jednak znaczne przestrzenie wrzosowisk są świadomie i czynnie chronione m.in. poprzez usuwanie nalotu drzew i krzewów oraz koszenie wrzosowisk. Rynna Płytnicy to dolina rzeki Płytnicy z Jeziorem Przełęg i Jeziorem Kniewo, a także układy biocenotyczne otaczających ją równin sandrowych starszego i w niewielkim stopniu młodszego szlaku, zwanego szlakiem Płytnicy.

Obszar „Diabelskie Pustacie" o powierzchni 3258,67 ha pozostaje w zarządzie Nadleśnictw Czarnobór i Borne Sulinowo. Na terenie Nadleśnictwa Czarnobór zajmuje on powierzchnię 2368,53 ha.

PLH 320036  SOO „BAGNO I JEZIORO CIEMINO"

Obszar o łącznej powierzchni 787,35 ha, obejmujący dawne torfowisko wysokie porośnięte borem bagiennym i przylegające do niego Jezioro Ciemino. W zasięgu obszaru zlokalizowany jest rezerwat przyrody „Bagno Ciemino". Obiekt położony w całości w zasięgu Nadleśnictwa Czarnobór. Grunty zarządzane przez Nadleśnictwo zajmują 503,00 ha.

PLH 320042  SOO „JEZIORO ŚMIADOWO"

Obszar obejmuje Jezioro Śmiadowo oraz jego najbliższe otoczenie, o łącznej powierzchni 213,43 ha. Jezioro Śmiadowo o powierzchni 132,70 ha to oligotroficzne jezioro lobeliowe charakteryzujące się przeźroczystą, średnio kwaśną wodą. Na zbiorniku znajduje się 6 malowniczych wysp. Obszar położony jest w całości w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Czarnobór. Grunty zarządzane przez Nadleśnictwo zajmują 48,52 ha.

PLH 300021 SOO „POLIGON W OKONKU"

Powierzchnia obszaru to około 2 180 ha, który niemal w całości leży na terenie Nadleśnictwa Okonek, na terenie Nadleśnictwa Czarnobór zajmuje powierzchnię tylko 0,50 ha. Obszar obejmuje teren dawnego poligonu w Okonku, obecnie przekazany Lasom Państwowym. Są to rozległe przestrzenie bezleśne, pokryte wrzosowiskami i murawami napiaskowymi. Część terenu została zalesiona, jednak znaczne przestrzenie wrzosowisk są świadomie i czynnie chronione przez administrację leśną (m. in. usuwanie nalotu drzew i krzewów).