Lista aktualności Lista aktualności

Już każde dziecko wie, że zima zbliża się

26 listopada br. odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Jak zwierzęta przygotowują się do zimy” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Żółtnicy.

Głównym celem konkursu było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie znajomości strategii życiowych fauny polskich lasów, kształtowanie właściwego stosunku do lasu jako dobra narodowego, wpajanie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej, rozbudzanie zainteresowań problemami środowiska przyrodniczego, a także pobudzenie wyobraźni i kreatywności oraz doskonalenie technik plastycznych wśród uczniów.

Zadaniem konkursowym było przygotowanie prac z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Prace są artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu na temat przystosowań zwierząt w Polsce do nadchodzącej zimy. Uczniowie mogli zilustrować zarówno własne obserwacje jak i wiedzę zdobytą w toku edukacji. 

Zasady przyznawania nagród:

Spośród zgłoszonych prac Komisja powołana przez Nadleśnictwo Czarnobór wybrała po trzy najlepsze prace i jedno wyróżnienie dla każdej kategorii wiekowej, według następujących kryteriów:

  • indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,
  • pomysłowość,
  • oryginalność,
  • estetyka prac.

Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Skład Komisji Konkursowej:

  1. Ilona Mielewczyk
  2. Ewa Karkoszka
  3. Marek Janowski
  4. Maria Walkiewicz
  5. Jadwiga Matys

Termin wykonania prac konkursowych upłynął 25 listopada 2019 r.

Łącznie wpłynęło 66 prac plastycznych.

Komisja oceniła prace w ilościach:

Grupa I – oddział przedszkolny i klasy 0 - 3 – 45 prac;

Grupa II – klasy 4 - 8 – 21 prac.

Wszystkie prace prezentowały talent i wysoki poziom zaangażowania uczestników.

Nagrodzone osoby:

Grupa I - oddział przedszkolny i klasy 0 – 3:

Miejsce 1 – Hubert Powęski – oddział przedszkolny,

Miejsce 2 – Lena Mucha – klasa I,

Miejsce 3 – Martyna Szyło – klasa II,

Wyróżnienie – Joanna Popławska – klasa 0.

Grupa II – klasy 4 – 8:

Miejsce 1 – Wiktoria Wajszys – klasa VI,

Miejsce 2 – Karolina Gajdzis – klasa IV,

Miejsce 3 – Leonard Popławski – klasa IV,

Wyróżnienie – Klaudiusz Krajewski – klasa IV.