Lista aktualności Lista aktualności

Jubileuszowe X Grzybobranie TPL

W sobotę 6 października br. piękna pogoda dopisała uczestnikom akcji „X Grzybobranie TPL 2018”

Tegorocznymi organizatorami akcji były Nadleśnictwa Czarnobór, Borne Sulinowo i Czaplinek, Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu w Szczecinku, Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, Liceum Ogółnokształcące w Bornem Sulinowie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Stowarzyszenie Przyrodników „Ostoja Pomorska” w Złocieńcu, Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie oraz Klub Seniora i Koło Emerytów z Czaplinka.

Celem Grzybobrania jak zawsze było:

  1.  popularyzowanie idei ochrony przyrody i środowiska w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych,
  2.  integracja wielopokoleniowa uczestników Grzybobrania poprzez zabawę, edukację i wymianę doświadczeń,
  3.  promowanie wiedzy w zakresie zbioru płodów runa leśnego, umiejętności poruszania się po terenach leśnych oraz zasad zachowania się w lesie.

Uczestnicy akcji przejechali na miejsce biwakowania nad Jeziorem Pile w Leśnictwie Liszkowo w Nadleśnictwie Borne Sulinowo, gdzie zarejestrowali się, a o godz. 10:00 miało miejsce uroczyste rozpoczęcie „X Grzybobrania TPL”. Powitały nas sygnały myśliwskie oraz odczyt fragmentu o grzybobraniu epopei narodowej „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Lasu pan Tadeusz Partyka omówił 10-letnią historię akcji i przypomniał założenia, które przyświecały jej pomysłodawcą i które są nadal aktualne.   

Następnie wysłuchaliśmy instruktażu dotyczącego rozpoznawania oraz sposobu zbioru grzybów przeprowadzonego przez grzyboznawców z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku panią Teresę Przekwas i pana Wiesława Kulika. Grzybiarze otrzymali mapki z zaznaczonym obszarem grzybobrania i udali się na półtoragodzinny zbiór grzybów do lasu. Było to zadanie bardzo trudne, ponieważ długo utrzymująca się susza nie sprzyjała pojawianiu się grzybów.

Wzorem lat ubiegłych Grzybobranie odbyło się w formie konkursu, który oceniany był w dwóch kategoriach:

  • kategoria I – „ZESPÓŁ” czyli pensjonariusz DPS wraz z dwojgiem uczniów,
  • kategoria II – „INDYWIDUALNI ZBIERACZE”.

Po upływie wyznaczonego czasu Komisja Konkursowa zważyła przyniesione grzyby z dokładnością do 1 grama i przeliczyły na punkty. Grzybów było tak niewiele, że to właśnie gramy decydowały o zwycięstwie. Ocenie podlegały następujące grzyby jadalne: borowik szlachetny, podgrzybek brunatny, podgrzybek zajączek, koźlarz czerwony, koźlarz babka, pieprznik jadalny, czubajka kania, mleczaj rydz, gąska zielonka, maślak zwyczajny oraz szmaciak gałęzisty. Łącznie udało się zebrać tylko 1,375 kg grzybów podlegających ocenie.

Po powrocie na miejsce zbiórki na wszystkich uczestników czekał ciepły posiłek. Następnie przeprowadzono konkursy sprawnościowe tj.: strzał z łuku do dyni, rozbijanie orzecha wypadającego z rury oraz budowa wieży z drewnianych klocków. Grzybiarze mogli rywalizować również wiedzą przyrodniczą w konkursach: „Rozpoznawanie zwierząt” i „Jeden z dziesięciu”.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom poszczególnych konkursów.

W „X Grzybobraniu TLP” wzięło udział ok. 120 osób. Akcję zakończyło uroczyste wręczenie nagród oraz podsumowanie wygłoszone przez przedstawicieli organizatorów.